Đề tài: “Nghiên cứu biến động sử dụng đất lâm nghiệp và đề xuất giải pháp nhằm quản lý sử dụng đất bền vững khu vực tây nguyên”

Đăng lúc: Thứ hai - 27/10/2014 15:16 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: “Nghiên cứu biến động sử dụng đất lâm nghiệp và đề xuất giải pháp nhằm quản lý sử dụng đất bền vững khu vực Tây Nguyên”
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Quản lý đất đai
3. Họ và tên chủ nhiệm đề tài: ThS. Lưu Văn Năng
4. Nhóm tham gia đề tài:
- ThS. Trịnh Quốc Huy
- ThS. Phạm Đăng Khoa
- ThS. Phạm Thị Thúy Hạnh
- KS. Phan Thanh Quang
- ThS. Đinh Ngọc Hà
5. Mục tiêu của đề tài:
- Nghiên cứu biến động sử dụng đất lâm nghiệp vùng nghiên cứu từ năm 2000 đến nay.
- Đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý và hiệu quả đất lâm nghiệp khu vực nghiên cứu.
6. Kết quả thực hiện (tóm tắt)
- Từ năm 2000 đến năm 2012, diện tích đất lâm nghiệp có rừng Tây Nguyên giảm 185.780 ha trong đó riêng tỉnh chọn điểm khảo sát Đắk Nông đã giảm131.725 ha.
- Biến động sử dụng đất lâm nghiệp do chủ yếu chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất lâm nghiệp sang đất canh tác nông nghiệp (đất nương rẫy và đất trồng cây công nghiệp lâu năm).
- Nguyên nhân giảm diện tích đất lâm nghiệp có 2 nguyên nhân cơ bản là:
+ Giảm do chuyển đổi mục đích sử dụng sang các để thực hiện các Dự án phát triển kinh tế xã hội được cấp có thẩm quyền cho phép.
+ Giảm do tình trạng tự do khai thác và chuyển đổi mục đích sử dụng không được cấp có thẩm quyền cho phép
- Qua chọn điểm tại Đắk Nông cho thấy việc mất diện tích đất lâm nghiệp (có rừng) do khai thác và chuyển đổi mục đích sử dụng không được cấp có thẩm quyền cho phép chiếm tới 90% diện tích rừng đã mất với nguyên nhân chính là do tình trạng dân số tăng quá nhanh, đặc biệt là dân di cư tự do từ nơi khác tới.
7. Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: Tháng 5/2013-12/2013
8. Kinh phí thực hiện: 180.000.000 đồng

Những tin cũ hơn