Dự án Thư viện điện tử

Đăng lúc: 02-04-2014 04:12:26 PM - Đã xem: 2687 - Phản hồi: 0

Mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống thư viện điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở các thư viện điện tử chuyên ngành tại một số đơn vị trực thuộc Bộ theo một thiết kế tổng thể và chuẩn thống nhất nhằm xây dựng nguồn tài liệu thư viện về tài nguyên và môi trường được số hóa, các thư viện chuyên ngành được liên kết thành hệ thống thư viện điện tử tài nguyên và môi trường, có thể kết nối với các thư viện lớn tại Việt Nam và hướng tới liên kết với thư viện quốc tế, cung cấp thông tin thư viện về tài nguyên và môi trường với dung lượng lớn, ở nhiều dạng cho các đối tượng sử dụng.