Tắt Thông Báo [X]

Hiển thị | Thu gọn

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Định giá đất và Kiểm định địa chính- Tổng cục Quản lý đất đai

Gửi lên: 02/12/2020 15:21, Người gửi: thuynt, Đã xem: 70

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 2.82 MB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 02/12/2020 15:21
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    27
  • Đã thảo luận: 0