Hiển thị | Thu gọn

Nghị định số 44/2008/NĐ-CP

Gửi lên: 21/02/2014 01:33, Người gửi: admin, Đã xem: 2550
Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 14.91 KB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 21/03/2014 11:10
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    173
  • Đã thảo luận: 0