Hiển thị | Thu gọn

Nghị định số 17/2006/NĐ-CP

Gửi lên: 20/02/2014 12:45, Người gửi: admin, Đã xem: 1692
Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thyành công ty cổ phần 

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 23.24 KB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 20/03/2014 23:10
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    93
  • Đã thảo luận: 0