Hiển thị | Thu gọn

Nghị định số 123/2007/NĐ-CP

Gửi lên: 20/02/2014 12:40, Người gửi: admin, Đã xem: 2168
Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất 

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 30.55 KB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 20/03/2014 23:10
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    127
  • Đã thảo luận: 0