Hiển thị | Thu gọn

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020 của Cục Đăng ký đất đai

Gửi lên: 07/01/2021 03:57, Người gửi: thuynt, Đã xem: 525

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 1.54 MB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 09/04/2021 04:28
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    32
  • Đã thảo luận: 0