Hiển thị | Thu gọn

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại cấp Tỉnh, Thành phố

Gửi lên: 24/09/2018 02:46, Người gửi: thangpd, Đã xem: 1193

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 408.70 KB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 24/09/2018 02:46
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    81
  • Đã thảo luận: 0