Hiển thị | Thu gọn

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở tại Tỉnh, Thành Phố

Gửi lên: 23/09/2018 14:29, Người gửi: thangpd, Đã xem: 977

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 749.95 KB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 23/09/2018 14:29
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    8
  • Đã thảo luận: 0