Hiển thị | Thu gọn

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm tại cấp Tỉnh, Thành Phố

Gửi lên: 23/09/2018 14:36, Người gửi: thangpd, Đã xem: 581

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 341.47 KB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 23/09/2018 14:36
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    10
  • Đã thảo luận: 0