Hiển thị | Thu gọn

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần

Gửi lên: 24/09/2018 02:06, Người gửi: thangpd, Đã xem: 1505
Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 199.63 KB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 24/09/2018 02:07
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    26
  • Đã thảo luận: 0