Hiển thị | Thu gọn

Quy trình thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập

Gửi lên: 20/02/2014 13:28, Người gửi: admin, Đã xem: 2652
Quy trình thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng hồ sơ địa chính 

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 41.08 KB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 20/03/2014 23:06
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    312
  • Đã thảo luận: 0