Hiển thị | Thu gọn

Quy định về cấp GCN quyền sử dụng đất

Gửi lên: 20/02/2014 13:15, Người gửi: admin, Đã xem: 3529
Quy định về cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 158.50 KB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 20/03/2014 23:04
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    527
  • Đã thảo luận: 0