Hiển thị | Thu gọn

Kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin đất đai Việt Nam

lượt xem 706 lượt down 384

Kiến trúc tổng thể Hệ thống thông tin đất đai là tài liệu mô tả tổng quan về hệ thống thông tin đất đai quốc gia nhằm nâng cao năng lực tổ chức, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý đất đai. Việc xây dựng Kiến trúc tổng thể giúp định hướng xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia bao gồm việc xác định các khía cạnh các nghiệp vụ, dữ liệu, ứng dụng, công nghệ…giúp các đơn vị tham gia xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia đưa ra các quyết định đầu tư và triển khai đáp ứng mục tiêu và tầm nhìn trong công tác quản lý đất đai.

Xem tiếp

Kết quả cấp gcn các loại đất chính cả nước

Gửi lên: 20/02/2014 13:38 Đã xem 2398 Đã tải về 369

Kết quả cấp giấy chứng nhận QSD đất theo mẫu mới

Gửi lên: 20/02/2014 13:36 Đã xem 2176 Đã tải về 295

Nội dung Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật lập HSĐC

Gửi lên: 20/02/2014 13:34 Đã xem 1419 Đã tải về 780

Quy trình thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập

Gửi lên: 20/02/2014 13:28 Đã xem 1698 Đã tải về 274

Ký hiệu bản đồ địa chính

Gửi lên: 20/02/2014 13:26 Đã xem 5892 Đã tải về 7246

Quy định về thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Gửi lên: 20/02/2014 13:25 Đã xem 6555 Đã tải về 3566

Bản sửa lỗi TK05

Gửi lên: 20/02/2014 13:23 Đã xem 1758 Đã tải về 439

Bản sửa lỗi đất đô thị, nông thôn TK05 2.1

Gửi lên: 20/02/2014 13:22 Đã xem 1525 Đã tải về 134

Biểu mẫu bổ sung Thống Kê - Kiểm Kê

Gửi lên: 20/02/2014 13:20 Đã xem 1480 Đã tải về 134

Hướng dẫn 1539 Tổng Cục Quản Lý Đất Đai - Cục Đăng Kí Thống Kê

Gửi lên: 20/02/2014 13:19 Đã xem 2557 Đã tải về 164

Hướng dẫn biểu bổ sung

Gửi lên: 20/02/2014 13:17 Đã xem 1208 Đã tải về 38

Hệ thống quản lý CSDL thống kê đất đai

Gửi lên: 20/02/2014 13:16 Đã xem 1782 Đã tải về 532

Quy định về cấp GCN quyền sử dụng đất

Gửi lên: 20/02/2014 13:15 Đã xem 2494 Đã tải về 471

Hội nghị tập huấn về cấp GCN quyền sử dụng đất

Gửi lên: 20/02/2014 13:12 Đã xem 1443 Đã tải về 1328

Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT

Gửi lên: 20/02/2014 13:10 Đã xem 1682 Đã tải về 58