Hiển thị | Thu gọn

Kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin đất đai Việt Nam

lượt xem 775 lượt down 401

Kiến trúc tổng thể Hệ thống thông tin đất đai là tài liệu mô tả tổng quan về hệ thống thông tin đất đai quốc gia nhằm nâng cao năng lực tổ chức, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý đất đai. Việc xây dựng Kiến trúc tổng thể giúp định hướng xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia bao gồm việc xác định các khía cạnh các nghiệp vụ, dữ liệu, ứng dụng, công nghệ…giúp các đơn vị tham gia xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia đưa ra các quyết định đầu tư và triển khai đáp ứng mục tiêu và tầm nhìn trong công tác quản lý đất đai.

Xem tiếp

Kết quả cấp gcn các loại đất chính cả nước

Gửi lên: 20/02/2014 13:38 Đã xem 2436 Đã tải về 373

Kết quả cấp giấy chứng nhận QSD đất theo mẫu mới

Gửi lên: 20/02/2014 13:36 Đã xem 2201 Đã tải về 295

Nội dung Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật lập HSĐC

Gửi lên: 20/02/2014 13:34 Đã xem 1441 Đã tải về 780

Quy trình thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập

Gửi lên: 20/02/2014 13:28 Đã xem 1723 Đã tải về 278

Ký hiệu bản đồ địa chính

Gửi lên: 20/02/2014 13:26 Đã xem 5920 Đã tải về 7255

Quy định về thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Gửi lên: 20/02/2014 13:25 Đã xem 6580 Đã tải về 3567

Bản sửa lỗi TK05

Gửi lên: 20/02/2014 13:23 Đã xem 1785 Đã tải về 443

Bản sửa lỗi đất đô thị, nông thôn TK05 2.1

Gửi lên: 20/02/2014 13:22 Đã xem 1547 Đã tải về 134

Biểu mẫu bổ sung Thống Kê - Kiểm Kê

Gửi lên: 20/02/2014 13:20 Đã xem 1503 Đã tải về 134

Hướng dẫn 1539 Tổng Cục Quản Lý Đất Đai - Cục Đăng Kí Thống Kê

Gửi lên: 20/02/2014 13:19 Đã xem 2580 Đã tải về 164

Hướng dẫn biểu bổ sung

Gửi lên: 20/02/2014 13:17 Đã xem 1229 Đã tải về 38

Hệ thống quản lý CSDL thống kê đất đai

Gửi lên: 20/02/2014 13:16 Đã xem 1808 Đã tải về 532

Quy định về cấp GCN quyền sử dụng đất

Gửi lên: 20/02/2014 13:15 Đã xem 2518 Đã tải về 471

Hội nghị tập huấn về cấp GCN quyền sử dụng đất

Gửi lên: 20/02/2014 13:12 Đã xem 1466 Đã tải về 1329

Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT

Gửi lên: 20/02/2014 13:10 Đã xem 1711 Đã tải về 60