Hiển thị | Thu gọn

KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI VIỆT NAM

lượt xem 857 lượt down 459

PHẦN II. GIỚI THIỆU CHUNG
Kiến trúc tổng thể Hệ thống thông tin đất đai là tài liệu mô tả tổng quan về hệ thống thông tin đất đai quốc gia nhằm nâng cao năng lực tổ chức, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý đất đai. Việc xây dựng Kiến trúc tổng thể giúp định hướng xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia bao gồm việc xác định các khía cạnh các nghiệp vụ, dữ liệu, ứng dụng, công nghệ…giúp các đơn vị tham gia xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia đưa ra các quyết định đầu tư và triển khai đáp ứng mục tiêu và tầm nhìn trong công tác quản lý đất đai.

Xem tiếp

Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT

Gửi lên: 20/02/2014 13:10 Đã xem 1734 Đã tải về 67

Biểu mẫu thống kê đất đai theo Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT

Gửi lên: 20/02/2014 13:08 Đã xem 2324 Đã tải về 591

Thông báo tình hình thực hiện chỉ thị 1474/CT-TTg

Gửi lên: 20/02/2014 13:06 Đã xem 794 Đã tải về 21

Thông tư quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính

Gửi lên: 20/02/2014 13:04 Đã xem 1031 Đã tải về 236

Các biểu mẫu tổng hợp báo cáo kết quả về đo đạc

Gửi lên: 20/02/2014 13:02 Đã xem 1169 Đã tải về 148

Mẫu giấy tờ thủ tục đăng ký

Gửi lên: 20/02/2014 12:59 Đã xem 796 Đã tải về 44

Mức kiểm tra chất lượng các hạng mục công trình, sản phẩm địa chính

Gửi lên: 20/02/2014 12:57 Đã xem 777 Đã tải về 39

Hướng dẫn sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Gửi lên: 20/02/2014 12:56 Đã xem 2734 Đã tải về 491