Hiển thị | Thu gọn

Xóa đăng ký góp vốn

Gửi lên: 20/02/2014 13:41, Người gửi: admin, Đã xem: 769
Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.  

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 13.00 KB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 20/02/2014 13:41
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    6
  • Đã thảo luận: 1