Hiển thị | Thu gọn

Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do tổ chức, công dân phát hiện cấp tỉnh đã cấp trái pháp luật.

Gửi lên: 20/02/2014 14:05, Người gửi: admin, Đã xem: 1318
Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do tổ chức, công dân phát hiện cấp tỉnh đã cấp trái pháp luật. 

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 12.09 KB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 20/02/2014 14:05
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    50
  • Đã thảo luận: 0