Hiển thị | Thu gọn

Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Gửi lên: 20/02/2014 13:58, Người gửi: admin, Đã xem: 1292
Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng đất. 

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 17.55 KB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 20/02/2014 13:58
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    24
  • Đã thảo luận: 0