Hiển thị | Thu gọn

Đăng ký nhận thừa kế quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Gửi lên: 20/02/2014 13:57, Người gửi: admin, Đã xem: 1196
Đăng ký nhận thừa kế quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 13.54 KB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 20/02/2014 13:57
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    9
  • Đã thảo luận: 0