Hiển thị | Thu gọn

Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp

Gửi lên: 21/02/2014 02:56, Người gửi: admin, Đã xem: 1252
Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. 

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 13.68 KB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 21/02/2014 02:56
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    23
  • Đã thảo luận: 2