Hiển thị | Thu gọn

Đăng ký mua, bán, cho thuê tài sản

Gửi lên: 20/02/2014 13:52, Người gửi: admin, Đã xem: 1284
Đăng ký mua, bán, cho thuê tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 13.35 KB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 20/02/2014 13:52
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    21
  • Đã thảo luận: 0