Hiển thị | Thu gọn

Đăng ký biến động về sử dụng đất

Gửi lên: 20/02/2014 13:49, Người gửi: admin, Đã xem: 1409
Đăng ký biến động về sử dụng đất do giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. 

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 18.43 KB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 20/02/2014 13:49
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    75
  • Đã thảo luận: 0