Kỷ niêm ngày thương binh 27/7/2014 6 Ảnh | 1187 Lượt xem

06

05

04

03

02

01
Hợp tác Việt Nam - Campuchia 3 Ảnh | 1104 Lượt xem

03

02

01
Truyền Thống Ngành 10 Ảnh | 1190 Lượt xem

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01
Đào Tạo 10 Ảnh | 1202 Lượt xem

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01
Đại hội đoàn 6 Ảnh | 1099 Lượt xem

06

05

04

03

02

01

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

08

07

06

05

04

03

02

01

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

00

02

01
Hội nghị tổng kết 2015 8 Ảnh | 1435 Lượt xem

08

07

06

05

04

03

02

01

02

01
Trao Kỷ niệm chương Dự án VLAP 1 Ảnh | 638 Lượt xem

jpg

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

jpg

12_3

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

Bí thư Đảng ủy - Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến phát biểu tại Hội nghị
Gặp mặt đầu Xuân 2018 2 Ảnh | 295 Lượt xem

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg