Giới Thiệu
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 Tổng cục trưởng
LÊ THANH KHUYẾN

Điện thoại: 024.36290196
Email: lethanhkhuyen@monre.gov.vn

 


 

 
Phó Tổng cục trưởng
CHU AN TRƯỜNG

Điện thoại: 024.37956868 (4133)
Email: catruong@monre.gov.vn
Phó Tổng cục trưởng
ĐÀO TRUNG CHÍNH

Điện thoại: 024.37956868 (4016)
Email: dtchinh@monre.gov.vn
Phó Tổng cục trưởng
MAI VĂN PHẤN


Điện thoại: 024.37956868 (4133)
Email: phanmv@gdla.gov.vn
Phó Tổng cục trưởng
ĐOÀN THỊ THANH MỸ


Điện thoại: 024.37956868 (4133)
Email: dtmy@monre.gov.vn