Giới Thiệu
 
TRANG LIÊN KẾT


 Tổng cục trưởng
LÊ THANH KHUYẾN

Điện thoại: 024.36290196
Email: lethanhkhuyen@monre.gov.vn

 


Phó Tổng cục trưởng
LÊ VĂN LỊCH

Điện thoại: 024.37956868 (4133)
Email: lvlich@monre.gov.vn


 


Phó tổng cục trưởng
ĐÀO TRUNG CHÍNH

Điện thoại: 024.37956868 (4016)
Email: dtchinh@monre.gov.vn

 


Phó tổng cục trưởng
MAI VĂN PHẤN


Điện thoại: 024.37956868 (4133)
Email: phanmv@gdla.gov.vn