Các anh chị xem có phải biểu 6b sai mẫu theo Thông tư 28 không ah?