hỏi: bố mẹ chồng tôi(me kê cua chong tôi) co cho chung toi mảnh đất để làm nhà từ năm 2008 nhung dên nay chung toi moi co the lam ho sơ để xin cấp sổ đỏ vì thửa đất của bố mẹ chồng tôi bây giờ mới có sổ đỏ. Vạy cho tôi xin hỏi bây giờ chúng tôi phải nộp những khoản lệ phí nào thì mới được cấp sổ đỏ?

chugiang <thcs.tt.chtgiang@dongtrieu.edu.vn>

Điện thoại: 0946868220
IP: 113.168.120.225
20:58 06/04/2015