Mình thấy có "Dự thảo Thông tư liên tịch Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và cơ chế tài chính của Văn phòng đăng ký đất đai" trên site TNMT Yên Bái, nhưng không download được.
Ai có, vui lòng úp lên giùm với nha, hoặc send mail phuongpro@hotmail.com với nhé, cảm ơn rất nhiều.