Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thừa Thiên HuếBCDC QH 2020 Hue_26.5.2017(IN).doc xin ý kiến