Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái xin ý kiếnBao cao TMTH Yen Bai 25.5.doc