Nhằm cung cấp cho các Đại biểu Quốc hội những góc nhìn đa chiều về công tác bảo vệ môi trường, chiều 09/11 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Báo Đại biểu nhân dân tổ chức diễn đàn “Bảo vệ môi trường - những vấn đề cấp bách”.