Nhân Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 9/11, Bộ TN&MT đã tổ chức kỷ niệm sự kiện quan trọng này.