“Sáng tạo để triển khai các mục tiêu phát triển bền vững” là chủ đề của Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam năm 2016 (VCSF) lần thứ III diễn ra sáng 8/11. Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà tham dự diễn đàn và cho rằng cần huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp vào việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, giảm phát thải và góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu.