Ngày 7/11, Bộ TN&MT và Sở TN&MT 63 tỉnh, thành đã tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề "Hoàn thiện chính sách, pháp luật về TN&MT nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp". Đây là đợt giao lưu trực tuyến thứ 17 do Bộ TN&MT tổ chức từ năm 2005 đến nay.