Gửi trang này

Chủ đề: Hội nghị COP22 Paris

Nội dung bài viết

Tên viết tắt của Việt Nam là :