Gửi trang này

Chủ đề: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở không mang tên chủ sở hữu mà mang tên con dâu thứ

Nội dung bài viết

Tên viết tắt của Việt Nam là :