FAMIS 2010 - Phần mềm tích hợp vay vốn - nấm lim xanh cho đo vẽ và bản đồ địa chính (Field Work and Cadastral Mapping Intergrated Software - FAMIS ) " là một phần mềm nằm trong Hệ thống phần mềm...