“Sáng tạo để triển khai các mục tiêu phát triển bền vững” là chủ đề của Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam năm 2016 (VCSF) lần thứ III diễn ra sáng 8/11. Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng...