Các anh chị cho em hỏi có anh chị nào đã nhập biểu cấp huyện chưa ạ, nếu có thì cho em hỏi là: cần những gì để nhập mục: Hiện trạng và kế hoạch SDD trong kỳ quy hoạch của account cấp huyện. Em xin...