các bác làm theo cách này em e rằng không ổn, up từng file .dgn lên sau đó nhập các biều khác thì lâu lắm,phần TK TOOL đã hỗ trợ xuất ra file .data thì các bác lên làm theo cách này sẽ nhanh hơn mà...