Bạn up lại file khác xem. mình tải về bị lỗi nữa. xem bình luận thấy mọi người cũng bị giống mình