Điều 31 nghị định 43/2014/NĐ-CP về Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Xem bảng in