Diễn đàn tổng cục quản lý đất đai

Chào mừng bạn đến với Diễn đàn tổng cục quản lý đất đai.

 1. Trung tâm điều hành Chủ đề / Bài viết  Bài cuối

  1. Những thông báo nội quy và quy định mới nhất của diễn đàn sẽ được post ở đây.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  2. Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 6
   • Bài viết: 35
  3. Tin video TNMT

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 8
   • Bài viết: 8
 2. Luật đất đai Chủ đề / Bài viết  Bài cuối

  Thảo luận - góp ý về văn bản pháp luật đất đai

  1. Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 34
   • Bài viết: 75
  2. Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 9
   • Bài viết: 12
  3. Chuyên mục này dành cho các bạn góp ý về các dự thảo sắp ban hành. Mong các bạn đóng góp ý kiến để hoàn thiện hơn.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 6
   • Bài viết: 15
  4. Giải đáp pháp luật về đất đai

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 15
   • Bài viết: 17
 3. Lịch Tuần Chủ đề / Bài viết  Bài cuối

  Bảng lịch tuần của Lãnh đạo Tổng cục và các đơn vị trực thuộc Tổng cục

  1. Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 390
   • Bài viết: 391
  2. Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 398
   • Bài viết: 398
  3. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
 4.   Chủ đề / Bài viết  Bài cuối

  THÔNG TIN LIÊN LẠC CÁC VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0
  1. Văn phòng đăng ký đất đai Đà Nẵng

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  2. Văn phòng đăng ký đất đai Bình Định

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  3. Văn phòng đăng ký đất đai Bắc Ninh

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  4. Văn phòng đăng ký đất đai Hà Giang

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  5. Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  6. Văn phòng đăng ký đất đai Long An

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  7. Văn phòng đăng ký đất đai Quảng Bình

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  8. Văn phòng đăng ký đất đai Tây Ninh

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  9. Văn phòng đăng ký đất đai Tuyên Quang

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  10. Văn phòng đăng ký đất đai Đắk Lắk

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  11. Văn phòng đăng ký đất đai Bình Dương

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  12. Văn phòng đăng ký đất đai Bạc Liêu

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  13. Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nam

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  14. Văn phòng đăng ký đất đai Kiên Giang

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  15. Văn phòng đăng ký đất đai Nam Định

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  16. Văn phòng đăng ký đất đai Quảng Nam

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  17. Văn phòng đăng ký đất đai Thái Bình

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  18. Văn phòng đăng ký đất đai Vĩnh Long

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  19. Văn phòng đăng ký đất đai Đắk Nông

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  20. Văn phòng đăng ký đất đai Bình Phước

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  21. Văn phòng đăng ký đất đai Bến Tre

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  22. Văn phòng đăng ký đất đai Hà Tĩnh

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  23. Văn phòng đăng ký đất đai Kon Tum

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  24. Văn phòng đăng ký đất đai Nghệ An

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  25. Văn phòng đăng ký đất đai Quảng Ngãi

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  26. Văn phòng đăng ký đất đai Thái Nguyên

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  27. Văn phòng đăng ký đất đai Vĩnh Phúc

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  28. Văn phòng đăng ký đất đai Đồng Nai

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  29. Văn phòng đăng ký đất đai Bình Thuận

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  30. Văn phòng đăng ký đất đai Cà Mau

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  31. Văn phòng đăng ký đất đai Hải Dương

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  32. Văn phòng đăng ký đất đai Lâm Đồng

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  33. Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Bình

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  34. Văn phòng đăng ký đất đai Quảng Ninh

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  35. Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  36. Văn phòng đăng ký đất đai Yên Bái

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  37. Văn phòng đăng ký đất đai Đồng Tháp

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  38. Văn phòng đăng ký đất đai Bà Rịa Vũng Tàu

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  39. Văn phòng đăng ký đất đai Cao Bằng

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  40. Văn phòng đăng ký đất đai Hậu Giang

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  41. Văn phòng đăng ký đất đai Lào Cai

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  42. Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Thuận

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  43. Văn phòng đăng ký đất đai Quảng Trị

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  44. Văn phòng đăng ký đất đai Thừa Thiên Huế

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  45. Văn phòng đăng ký đất đai Hải Phòng

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  46. Văn phòng đăng ký đất đai Điện Biên

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  47. Văn phòng đăng ký đất đai Bắc Giang

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  48. Văn phòng đăng ký đất đai Gia Lai

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  49. Văn phòng đăng ký đất đai Hưng Yên

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  50. Văn phòng đăng ký đất đai Lạng Sơn

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  51. Văn phòng đăng ký đất đai Phú Thọ

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  52. Văn phòng đăng ký đất đai Sơn La

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  53. Văn phòng đăng ký đất đai Tiền Giang

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  54. Văn phòng đăng ký đất đai TP. Hồ Chí Minh

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  55. Văn phòng đăng ký đất đai An Giang

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  56. Văn phòng đăng ký đất đai Bắc Kạn

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  57. Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  58. Văn phòng đăng ký đất đai Lai Châu

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  59. Văn phòng đăng ký đất đai Phú Yên

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  60. Văn phòng đăng ký đất đai Sóc Trăng

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  61. Văn phòng đăng ký đất đai Trà Vinh

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  62. Văn phòng đăng ký đất đai Hòa Bình

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  63. Văn phòng đăng ký đất đai Cần Thơ

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
 5. Hồ sơ thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh Chủ đề / Bài viết  Bài cuối

  Hồ sơ thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

  1. TP. Đà Nẵng

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  2. Bình định

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  3. Bắc Ninh

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  4. Hà Giang

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  5. Khánh Hoà

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  6. Long An

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  7. Quảng Bình

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  8. Tây Ninh

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  9. Tuyên Quang

   (1 Đang xem)

   Tuyên Quang

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  10. Đắk Lắk

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  11. Bình Dương

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  12. Bạc Liêu

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  13. Hà Nam

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  14. Kiên Giang

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  15. Nam Định

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  16. Quảng Nam

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  17. Thái Bình

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 2
  18. Vĩnh Long

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  19. Đắk Nông

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  20. Bình Phước

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  21. Bến Tre

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  22. Hà Tĩnh

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  23. Kon Tum

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  24. Nghệ An

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  25. Quảng Ngãi

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  26. Thái Nguyên

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  27. Vĩnh Phúc

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  28. Đồng Nai

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 2
  29. Bình Thuận

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  30. Cà Mau

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  31. Hải Dương

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  32. Lâm Đồng

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  33. Ninh Bình

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  34. Quảng Ninh

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  35. Thanh Hóa

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  36. Yên Bái

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  37. Đồng Tháp

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  38. Bà Rịa Vũng Tàu

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  39. Cao Bằng

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  40. Hậu Giang

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  41. Lào Cai

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  42. Ninh Thuận

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  43. Quảng Trị

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  44. Huế

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  45. Hải Phòng

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  46. Điện Biên

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  47. Bắc Giang

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 2
  48. Gia Lai

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  49. Hưng Yên

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  50. Lạng Sơn

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 2
  51. Phú Thọ

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  52. Sơn La

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  53. Tiền Giang

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  54. TP. Hồ Chí Minh

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  55. An Giang

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  56. Bắc Kạn

   (1 Đang xem)

   Bắc Kạn

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  57. Hà Nội

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  58. Lai Châu

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  59. Phú Yên

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  60. Sóc Trăng

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  61. Trà Vinh

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  62. Hòa Bình

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  63. Cần Thơ

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
 6. Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Chủ đề / Bài viết  Bài cuối

  Nơi trao đổi về nghiệp vụ quản lý đất đai : Cấp giấy, thống kê kiểm kê, quy hoạch, định giá đất

  1. Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 35
   • Bài viết: 76
  2. Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 5
  3. Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 9
   • Bài viết: 18
  4. Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 3
  5. Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 8
   • Bài viết: 38

Tình hình diễn đàn

Thành viên đang hoạt động Thành viên đang hoạt động

Hiện có 20 người lên mạng. Gồm 0 Thành viên và 20 Khách

Truy cập nhiều nhất: 2,592, lúc 05:35 PM 04-06-2021.

Thống kê Thống kê

Chủ đề
1,251
Bài viết
1,425
Thành viên
68
Thành viên kích hoạt
0

Chào mừng thành viên mới nhất thphuc19

Chú thích biểu tượngChú thích biểu tượng

Bài chưa đọc
Bài chưa đọc
Bài đã đọc
Bài đã đọc
Diễn đàn không cho phép gửi bài
Diễn đàn không cho phép gửi bài
Diễn đàn được phân loại
Diễn đàn được phân loại
Diễn đàn được liên kết
Diễn đàn được liên kết