Diễn đàn tổng cục quản lý đất đai

Chào mừng bạn đến với Diễn đàn tổng cục quản lý đất đai.

 1. Trung tâm điều hành Chủ đề / Bài viết  Bài cuối

  1. Những thông báo nội quy và quy định mới nhất của diễn đàn sẽ được post ở đây.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  2. Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 6
   • Bài viết: 35
  3. Tin video TNMT

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 8
   • Bài viết: 8
 2. Luật đất đai Chủ đề / Bài viết  Bài cuối

  Thảo luận - góp ý về văn bản pháp luật đất đai

  1. Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 34
   • Bài viết: 75
  2. Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 9
   • Bài viết: 12
  3. Chuyên mục này dành cho các bạn góp ý về các dự thảo sắp ban hành. Mong các bạn đóng góp ý kiến để hoàn thiện hơn.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 6
   • Bài viết: 15
  4. Giải đáp pháp luật về đất đai

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 15
   • Bài viết: 17
 3. Lịch Tuần Chủ đề / Bài viết  Bài cuối

  Bảng lịch tuần của Lãnh đạo Tổng cục và các đơn vị trực thuộc Tổng cục

  1. Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 266
   • Bài viết: 267
  2. Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 214
   • Bài viết: 214
  3. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
 4.   Chủ đề / Bài viết  Bài cuối

  THÔNG TIN LIÊN LẠC CÁC VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0
  1. Văn phòng đăng ký đất đai Đà Nẵng

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  2. Văn phòng đăng ký đất đai Bình Định

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  3. Văn phòng đăng ký đất đai Bắc Ninh

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  4. Văn phòng đăng ký đất đai Hà Giang

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  5. Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  6. Văn phòng đăng ký đất đai Long An

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  7. Văn phòng đăng ký đất đai Quảng Bình

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  8. Văn phòng đăng ký đất đai Tây Ninh

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  9. Văn phòng đăng ký đất đai Tuyên Quang

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  10. Văn phòng đăng ký đất đai Đắk Lắk

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  11. Văn phòng đăng ký đất đai Bình Dương

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  12. Văn phòng đăng ký đất đai Bạc Liêu

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  13. Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nam

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  14. Văn phòng đăng ký đất đai Kiên Giang

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  15. Văn phòng đăng ký đất đai Nam Định

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  16. Văn phòng đăng ký đất đai Quảng Nam

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  17. Văn phòng đăng ký đất đai Thái Bình

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  18. Văn phòng đăng ký đất đai Vĩnh Long

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  19. Văn phòng đăng ký đất đai Đắk Nông

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  20. Văn phòng đăng ký đất đai Bình Phước

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  21. Văn phòng đăng ký đất đai Bến Tre

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  22. Văn phòng đăng ký đất đai Hà Tĩnh

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  23. Văn phòng đăng ký đất đai Kon Tum

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  24. Văn phòng đăng ký đất đai Nghệ An

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  25. Văn phòng đăng ký đất đai Quảng Ngãi

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  26. Văn phòng đăng ký đất đai Thái Nguyên

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  27. Văn phòng đăng ký đất đai Vĩnh Phúc

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  28. Văn phòng đăng ký đất đai Đồng Nai

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  29. Văn phòng đăng ký đất đai Bình Thuận

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  30. Văn phòng đăng ký đất đai Cà Mau

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  31. Văn phòng đăng ký đất đai Hải Dương

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  32. Văn phòng đăng ký đất đai Lâm Đồng

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  33. Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Bình

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  34. Văn phòng đăng ký đất đai Quảng Ninh

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  35. Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  36. Văn phòng đăng ký đất đai Yên Bái

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  37. Văn phòng đăng ký đất đai Đồng Tháp

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  38. Văn phòng đăng ký đất đai Bà Rịa Vũng Tàu

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  39. Văn phòng đăng ký đất đai Cao Bằng

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  40. Văn phòng đăng ký đất đai Hậu Giang

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  41. Văn phòng đăng ký đất đai Lào Cai

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  42. Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Thuận

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  43. Văn phòng đăng ký đất đai Quảng Trị

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  44. Văn phòng đăng ký đất đai Thừa Thiên Huế

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  45. Văn phòng đăng ký đất đai Hải Phòng

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  46. Văn phòng đăng ký đất đai Điện Biên

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  47. Văn phòng đăng ký đất đai Bắc Giang

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  48. Văn phòng đăng ký đất đai Gia Lai

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  49. Văn phòng đăng ký đất đai Hưng Yên

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  50. Văn phòng đăng ký đất đai Lạng Sơn

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  51. Văn phòng đăng ký đất đai Phú Thọ

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  52. Văn phòng đăng ký đất đai Sơn La

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  53. Văn phòng đăng ký đất đai Tiền Giang

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  54. Văn phòng đăng ký đất đai TP. Hồ Chí Minh

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  55. Văn phòng đăng ký đất đai An Giang

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  56. Văn phòng đăng ký đất đai Bắc Kạn

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  57. Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  58. Văn phòng đăng ký đất đai Lai Châu

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  59. Văn phòng đăng ký đất đai Phú Yên

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  60. Văn phòng đăng ký đất đai Sóc Trăng

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  61. Văn phòng đăng ký đất đai Trà Vinh

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  62. Văn phòng đăng ký đất đai Hòa Bình

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  63. Văn phòng đăng ký đất đai Cần Thơ

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
 5. Hồ sơ thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh Chủ đề / Bài viết  Bài cuối

  Hồ sơ thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

  1. TP. Đà Nẵng

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  2. Bình định

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  3. Bắc Ninh

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  4. Hà Giang

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  5. Khánh Hoà

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  6. Long An

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  7. Quảng Bình

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  8. Tây Ninh

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  9. Tuyên Quang

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  10. Đắk Lắk

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  11. Bình Dương

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  12. Bạc Liêu

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  13. Hà Nam

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  14. Kiên Giang

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  15. Nam Định

   (1 Đang xem)

   Nam Định

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  16. Quảng Nam

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  17. Thái Bình

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 2
  18. Vĩnh Long

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  19. Đắk Nông

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  20. Bình Phước

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  21. Bến Tre

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  22. Hà Tĩnh

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  23. Kon Tum

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  24. Nghệ An

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  25. Quảng Ngãi

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  26. Thái Nguyên

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  27. Vĩnh Phúc

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  28. Đồng Nai

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 2
  29. Bình Thuận

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  30. Cà Mau

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  31. Hải Dương

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  32. Lâm Đồng

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  33. Ninh Bình

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  34. Quảng Ninh

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  35. Thanh Hóa

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  36. Yên Bái

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  37. Đồng Tháp

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  38. Bà Rịa Vũng Tàu

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  39. Cao Bằng

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  40. Hậu Giang

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  41. Lào Cai

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  42. Ninh Thuận

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  43. Quảng Trị

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  44. Huế

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  45. Hải Phòng

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  46. Điện Biên

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  47. Bắc Giang

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 2
  48. Gia Lai

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  49. Hưng Yên

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  50. Lạng Sơn

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 2

   Bài cuối: