Diễn đàn tổng cục quản lý đất đai

Chào mừng bạn đến với Diễn đàn tổng cục quản lý đất đai.

  1. Trung tâm điều hành Chủ đề / Bài viết  Bài cuối

    1. Thông Báo - Nội Quy

      (1 Đang xem)

      Những thông báo nội quy và quy định mới nhất của diễn đàn sẽ được post ở đây.

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    2. Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 6
      • Bài viết: 35
    3. Tin video TNMT

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 8
      • Bài viết: 8
  2. Luật đất đai Chủ đề / Bài viết  Bài cuối

    Thảo luận - góp ý về văn bản pháp luật đất đai

    1. Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 34
      • Bài viết: 75
    2. Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 9
      • Bài viết: 12
    3. Chuyên mục này dành cho các bạn góp ý về các dự thảo sắp ban hành. Mong các bạn đóng góp ý kiến để hoàn thiện hơn.

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 6
      • Bài viết: 15
    4. Giải đáp pháp luật về đất đai

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 15
      • Bài viết: 17
  3. Lịch Tuần Chủ đề / Bài viết  Bài cuối

    Bảng lịch tuần của Lãnh đạo Tổng cục và các đơn vị trực thuộc Tổng cục

    1. Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 390
      • Bài viết: 391
    2. Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 398
      • Bài viết: 398
    3. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
  4.   Chủ đề / Bài viết  Bài cuối

    THÔNG TIN LIÊN LẠC CÁC VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

    Hoạt động :

    Thống kê diễn đàn:

    • Chủ đề: 0
    • Bài viết: 0
    1. Văn phòng đăng ký đất đai Đà Nẵng

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    2. Văn phòng đăng ký đất đai Bình Định

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    3. Văn phòng đăng ký đất đai Bắc Ninh

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    4. Văn phòng đăng ký đất đai Hà Giang

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    5. Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    6. Văn phòng đăng ký đất đai Long An

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    7. Văn phòng đăng ký đất đai Quảng Bình

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    8. Văn phòng đăng ký đất đai Tây Ninh

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    9. Văn phòng đăng ký đất đai Tuyên Quang

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    10. Văn phòng đăng ký đất đai Đắk Lắk

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    11. Văn phòng đăng ký đất đai Bình Dương

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    12. Văn phòng đăng ký đất đai Bạc Liêu

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    13. Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nam

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    14. Văn phòng đăng ký đất đai Kiên Giang

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    15. Văn phòng đăng ký đất đai Nam Định

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    16. Văn phòng đăng ký đất đai Quảng Nam

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    17. Văn phòng đăng ký đất đai Thái Bình

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    18. Văn phòng đăng ký đất đai Vĩnh Long

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    19. Văn phòng đăng ký đất đai Đắk Nông

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    20. Văn phòng đăng ký đất đai Bình Phước

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    21. Văn phòng đăng ký đất đai Bến Tre

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    22. Văn phòng đăng ký đất đai Hà Tĩnh

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    23. Văn phòng đăng ký đất đai Kon Tum

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    24. Văn phòng đăng ký đất đai Nghệ An

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    25. Văn phòng đăng ký đất đai Quảng Ngãi

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    26. Văn phòng đăng ký đất đai Thái Nguyên

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    27. Văn phòng đăng ký đất đai Vĩnh Phúc

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    28. Văn phòng đăng ký đất đai Đồng Nai

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    29. Văn phòng đăng ký đất đai Bình Thuận

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    30. Văn phòng đăng ký đất đai Cà Mau

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    31. Văn phòng đăng ký đất đai Hải Dương

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    32. Văn phòng đăng ký đất đai Lâm Đồng

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    33. Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Bình

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    34. Văn phòng đăng ký đất đai Quảng Ninh

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    35. Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    36. Văn phòng đăng ký đất đai Yên Bái

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    37. Văn phòng đăng ký đất đai Đồng Tháp

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    38. Văn phòng đăng ký đất đai Bà Rịa Vũng Tàu

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    39. Văn phòng đăng ký đất đai Cao Bằng

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    40. Văn phòng đăng ký đất đai Hậu Giang

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    41. Văn phòng đăng ký đất đai Lào Cai

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    42. Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Thuận

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    43. Văn phòng đăng ký đất đai Quảng Trị

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    44. Văn phòng đăng ký đất đai Thừa Thiên Huế

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    45. Văn phòng đăng ký đất đai Hải Phòng

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    46. Văn phòng đăng ký đất đai Điện Biên

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    47. Văn phòng đăng ký đất đai Bắc Giang

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    48. Văn phòng đăng ký đất đai Gia Lai

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    49. Văn phòng đăng ký đất đai Hưng Yên

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    50. Văn phòng đăng ký đất đai Lạng Sơn

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    51. Văn phòng đăng ký đất đai Phú Thọ

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    52. Văn phòng đăng ký đất đai Sơn La

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    53. Văn phòng đăng ký đất đai Tiền Giang

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    54. Văn phòng đăng ký đất đai TP. Hồ Chí Minh

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    55. Văn phòng đăng ký đất đai An Giang

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    56. Văn phòng đăng ký đất đai Bắc Kạn

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    57. Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    58. Văn phòng đăng ký đất đai Lai Châu

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    59. Văn phòng đăng ký đất đai Phú Yên

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    60. Văn phòng đăng ký đất đai Sóc Trăng

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    61. Văn phòng đăng ký đất đai Trà Vinh

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    62. Văn phòng đăng ký đất đai Hòa Bình

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    63. Văn phòng đăng ký đất đai Cần Thơ

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
  5. Hồ sơ thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh Chủ đề / Bài viết  Bài cuối

    Hồ sơ thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

    1. TP. Đà Nẵng

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 1
      • Bài viết: 1
    2. Bình định

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    3. Bắc Ninh

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 1
      • Bài viết: 1
    4. Hà Giang

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    5. Khánh Hoà

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    6. Long An

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    7. Quảng Bình

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 1
      • Bài viết: 1
    8. Tây Ninh

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 1
      • Bài viết: 1
    9. Tuyên Quang

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 1
      • Bài viết: 1
    10. Đắk Lắk

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    11. Bình Dương

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    12. Bạc Liêu

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    13. Hà Nam

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 1
      • Bài viết: 1
    14. Kiên Giang

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    15. Nam Định

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 1
      • Bài viết: 1
    16. Quảng Nam

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 1
      • Bài viết: 1
    17. Thái Bình

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 2
      • Bài viết: 2
    18. Vĩnh Long

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    19. Đắk Nông

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 1
      • Bài viết: 1
    20. Bình Phước

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    21. Bến Tre

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    22. Hà Tĩnh

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 1
      • Bài viết: 1
    23. Kon Tum

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 1
      • Bài viết: 1
    24. Nghệ An

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    25. Quảng Ngãi

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 1
      • Bài viết: 1
    26. Thái Nguyên

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 1
      • Bài viết: 1
    27. Vĩnh Phúc

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    28. Đồng Nai

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 2
      • Bài viết: 2
    29. Bình Thuận

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 1
      • Bài viết: 1
    30. Cà Mau

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    31. Hải Dương

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    32. Lâm Đồng

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 1
      • Bài viết: 1
    33. Ninh Bình

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    34. Quảng Ninh

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    35. Thanh Hóa

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 1
      • Bài viết: 1
    36. Yên Bái

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 1
      • Bài viết: 1
    37. Đồng Tháp

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    38. Bà Rịa Vũng Tàu

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 1
      • Bài viết: 1
    39. Cao Bằng

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 1
      • Bài viết: 1
    40. Hậu Giang

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    41. Lào Cai

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 1
      • Bài viết: 1
    42. Ninh Thuận

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 1
      • Bài viết: 1
    43. Quảng Trị

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 1
      • Bài viết: 1
    44. Huế

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 1
      • Bài viết: 1
    45. Hải Phòng

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    46. Điện Biên

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 1
      • Bài viết: 1
    47. Bắc Giang

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 2
      • Bài viết: 2
    48. Gia Lai

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    49. Hưng Yên

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    50. Lạng Sơn

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 2
      • Bài viết: 2
    51. Phú Thọ

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    52. Sơn La

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    53. Tiền Giang

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 1
      • Bài viết: 1
    54. TP. Hồ Chí Minh

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    55. An Giang

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    56. Bắc Kạn

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    57. Hà Nội

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    58. Lai Châu

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    59. Phú Yên

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    60. Sóc Trăng

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    61. Trà Vinh

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    62. Hòa Bình

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 0
      • Bài viết: 0

      Bài cuối:

      Chưa bao giờ
    63. Cần Thơ

      Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 1
      • Bài viết: 1
  6. Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Chủ đề / Bài viết  Bài cuối

    Nơi trao đổi về nghiệp vụ quản lý đất đai : Cấp giấy, thống kê kiểm kê, quy hoạch, định giá đất

    1. Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 35
      • Bài viết: 76
    2. Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 2
      • Bài viết: 5
    3. Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 9
      • Bài viết: 18
    4. Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 1
      • Bài viết: 3
    5. Hoạt động :

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 8
      • Bài viết: 38

Tình hình diễn đàn

Thành viên đang hoạt động Thành viên đang hoạt động

Hiện có 13 người lên mạng. Gồm 0 Thành viên và 13 Khách

Truy cập nhiều nhất: 2,592, lúc 04:35 PM 04-06-2021.

Thống kê Thống kê

Chủ đề
1,251
Bài viết
1,425
Thành viên
68
Thành viên kích hoạt
0

Chào mừng thành viên mới nhất thphuc19

Chú thích biểu tượngChú thích biểu tượng

Bài chưa đọc
Bài chưa đọc
Bài đã đọc
Bài đã đọc
Diễn đàn không cho phép gửi bài
Diễn đàn không cho phép gửi bài
Diễn đàn được phân loại
Diễn đàn được phân loại
Diễn đàn được liên kết
Diễn đàn được liên kết