PDA

Xem bản đầy đủ : Phần mềm Quản lý hồ sơ Địa chính ELIS Personal (Bản cập nhật 2016)dthv70
06-22-2016, 10:26 AM
Đây là bản được cập nhật mới nhất. Bản LRC là một phân hệ trợ giúp tác nghiệp thuộc hệ thống ELIS, có nhiệm vụ quản lý và đảm nhiệm toàn bộ các vấn đề liên quan đến thông tin đất đai bao gồm các đăng ký cấp giấy chứng nhận, chủ sử dụng, biến động, bản đồ địa chính

Đặc biệt chức năng chỉnh lý và quản lý biến động cho phép người dùng tự định nghĩa các loại biến động và chỉnh lý tất cả các loại biến động trên một giao diện duy nhất, đơn giản và thuận tiện.

Có khả năng chuyển đổi tất cả các dữ liệu đã có dưới dạng số như ViLIS, Famis, từ các file Excel.


Tải về: Tại đây (http://diachinh.org/uploads/download/files/elis/ELIS4Access.rar)