PDA

Xem bản đầy đủ : Cần tạo thêm chủ đề Việc Làmdtphong_1989
04-06-2016, 10:17 AM
Mình có ý kiến nhỏ muốn góp ý là admin hãy tạo thêm 1 box Việc Làm để các bạn mới ra trường tìm việc và cơ quan nào cần thì có thể đăng công việc lên đó để mọi người ứng tuyển.

quanghnn
04-27-2016, 01:11 AM
đúng đấy ạ, vì thiếu chuyên mục như vậy mọi người vô không biết nên đăng ở đâu

tuanmic
05-20-2016, 05:08 AM
Cái này đúng thực tế vì sẽ đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm thông tin việc làm người dùng

baohovietnam
12-24-2016, 03:02 PM
ý kiến rất hay ạ nó giúp một phần nào đó giải quyết vấn đề sinh viên ra trường ?