PDA

Xem bản đầy đủ : Bản cập nhật ngày 16/7/2015 bị lỗiphuongpro
07-17-2015, 04:19 PM
ad xem xét giúp em, đang làm ngon lành. Khi cập nhật bản update ngày 16/7/2015 thì đính lỗi như sau:
http://gdla.gov.vn/forum/attachment.php?attachmentid=190&stc=1
diện tích khoanh đất 169 báo lỗi như trên được chạy bằng Famis từ topology, đã chạy lại diện tích tử đi thử lại nhiều lần, thì diện tích vẩn không sai. Nhưng dùng Tk-Tool nhập bản đồ khoanh vẽ thì bị lỗi như trên.
Rất mong ad quan tâm!