PDA

Xem bản đầy đủ : Không xuất được biểu 6bphuongpro
06-20-2015, 10:02 AM
Tình hình sau khi nhập dữ liệu thì ok, nhưng xuất biểu thì không được, báo lỗi.
Nếu chưa nhập dữ liệu cho biễu 6b thì xuất ra file excell ok (theo mẫu đã định sẵn)
Ad nhanh chóng xem xét cho em với.
Dữ liệu em nhap bằng file excell mẫu được cung cấp kèm theo bản cập nhật của TK tool offline, chắc là không vấn đề.
Thực ra hôm kia xuất bình thường, hôm qua cập nhật bản ngày 19/6 là bị luôn.