PDA

Xem bản đầy đủ : Đề nghị chỉnh sửa "Đơn vị báo cáo"phuongpro
06-19-2015, 01:47 PM
Tôi mới cập nhật bản update ngày 19/6. Mẫu biểu xuất ra đã ok hơn bản cũ, nhưng tôi đề nghị chỉnh sửa nội dung tại mục "Đơn vị báo cáo" theo danh mục đơn vị hành chính lúc đăng nhập phần mềm. Như thế sẽ tiện hơn cho người dùng.
Biểu số 3 sau mục 2.2.6.1 là 2.2.6.10 và 2.2.6.11 chứ không phải là 2.2.6.2
Điều này gây bỡ ngỡ khi nhìn số liệu dù biết là không ảnh hưởng đến quả nhưng không theo mẫu của TT 28, nên chăng cần sửa lại chút nhỉ?