PDA

Xem bản đầy đủ : Đề nghị chỉnh sửaphuongpro
06-11-2015, 04:16 PM
admin xem chỉnh sửa cái chỗ mục 2 tự động nhảy như mục 1 cho đỡ bị nhầm với, kể cả các khoanha đất đa mục đích luôn ah.

http://gdla.gov.vn/forum/attachment.php?attachmentid=175&stc=1